Đăng ký Email NewsLetter

Liên hệ

 

(**)  Chỉ được phép up các file png, jpg, gif, rar, pdf và dung lượng tối đa 5 Mb (*)  Phần phải điền thông tin đầy đủ

Địa Chỉ : 33 Đường 715 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8
Số điện thoại: (08) 6263 0062
Fax: (08) 6263 0092
Email: info@namviet-tech.com.vn